top of page
Esoterisk filosofi

Den esoteriske filosofi, hvor ordet esoterisk i sin opprinnelige betydning  ikke beskriver noe som er hemmelig eller skjult, men ganske enkelt det som er uutforsket -det som er i fremtiden.

Den esoteriske filosofi forbinder menneskets egenskaper og skjebne, som uttrykkes gjennom våre handlinger, følelser og tanker, i harmoni med planetenes og stjernenes bevegelser gjennom universet, og med de matematiske og astronomiske lovene.

For ikke å glemme denne kunnskapen, ble disse disiplinene uttrykt i templenes geometriske konstruksjoner, fra Egypt til Mexico, til Kina, til Europa, forenet med skjønnheten fra kunstens disiplin.

Slik omhandler den esoteriske filosofi alle livets fasetter fra fødsel til død og hinsides døden, f. eks var de gamle egyptere mer opptatt av oppstandelsens prosesser og prinsipper og livet etter døden, enn selve livet, reinkarnasjons-prinsippet.

Den esoteriske filosofi beskjeftiger seg med mennesket, med kosmos og de lover som er involverte i livets prosesser- aksjon og reaksjon, sorg og glede, sunnhet og sykdom, det gode og det onde osv.

 

Er vi dualistiske vesener? Er vi et fysisk og åndelig vesen?

Skyldes vår utilfredshet, makt, begjær, kriger osv. en konflikt mellom en høyere og lavere bevissthet? Hva er det, som utrykker vår lengsel etter det ukjente, kanskje en bedre verden?

Hvis kun et av disse spørsmålene har vekket din nysgjerrighet, eller du leter etter andre verdier i ditt liv eller bare vil lære om den eldgamle visdom,

så kom på kurs!

20200705_222153.jpg

Introduksjon til esoterisk psykoterpai

Ronald P. Beesley

esortrisk filosofi
bottom of page