top of page
Livets mysterier

Beesley sine esoteriske/psykoterapeutiske kurs er lagt opp på en slik måte at det gir mulighet til en fin utvikling for den enkelte gjennom seks ukekurs, hvor man er på kurs en uke i året. Foruten å arbeide med filosofien på egenhånd, møtes man i løpet av året med de andre i gruppen for å gå igjennom og bearbeide stoffet (psykoterapi betyr sjelen i arbeid).


Vi lærer om livets mange fasetter, synlige og usynlige. Vi blir
mer bevisste om hvor viktig det er ikke å miste kontakten med seg selv, for å kunne leve et liv som er givende og utviklende. Vi trenger kunnskap i tillegg til vår tro og anelser. I filosofien får vi bekreftelser og utdyping av tanker og ideer som er innom hos de fleste av oss innimellom våre daglige gjøremål.


Ved å bli mer bevisste og utvikle oss selv, vil vi sende nye signaler til omgivelsene, noe som påvirker miljøet rundt oss, og vi får nye tilbakemeldinger. På denne måten vil vi ikke bare bidra ved å ta ansvar for egen utvikling, men også bidra til en bedre verden å leve i.

Den frie norske gruppe
for esoterisk filosofi, terapi og forskning

Vi er en forening som har til formål å utbre kjennskap til, og fremme interesse og forståelse for, esoterisk filosofi, terapi og forskning. Ved å få økt kunnskap og viten kan vi bedre forstå oss selv og våre omgivelser, og på den måten være med å skape en sunn utvikling for oss selv og andre.
 

Begrepet filosofi betyr kjærlighet til visdom. Med ordet
esoterisk forstår vi det som er skjult og venter på å bli
oppdaget. Her studerer vi de universelle lovmessigheter
og menneskets plassering i den kosmiske helhet.
Esoterisk filosofi kalles også ”den tidløse visdom”,
og springer ut fra flere tusen år gamle kulturer, som
bla. Egypt, Asia og Sør-Amerika. Filosofien omhandler
hele mennesket med kropp, sjel og ånd og de lover som
er involvert i livets prosesser. Ronald P. Beesley har utviklet de 6 første kursene i esoterisk filosofi. Beesley ble født i Oxford, England i 1903 og døde i India i 1979. Han var en mann forut for sin tid og hadde mange evner og flere unike talenter. Han var blant annet healer/helbreder, klarsynt, filosof, foreleser, forfatter, lærer og auraleser.


”Alt er mulig”, sa Beesley. Vi er summen av våre liv i dag.
Vi kan vekkes gjennom bevissthetsendringer under forutsetning av at vi til stadighet søker viten og streber mot vår egen indre utvikling. Beesley reiste mye rundt i verden for å fortelle om den tidløse visdom og de lovmessigheter som vi er underlagt. Han var utrettelig etter å nå nye mennesker, den indre drivkraften hans var sterk. Han var både i New York (ved Life Energies Research), i India og hos Dalai Lama (i 1972).

Danmark: I 1973 begynte han sitt arbeid i Danmark som foredragsholder, underviser og terapeut. Dette førte i samme år til etableringen av Den frie danske gruppe for esoterisk filosofi, terapi og forskning. Beesley valgte å overlate alle rettigheter til kursmaterialet til lege og forsker Gerda Tyrsted, som var en av grunnleggerne av den danske gruppen. Gruppen kjøpte i 1985 Brøndstedsenteret som ligger mellom byene Fredericia og Vejle i Danmark. Senteret er ikke i privat eie, men er alles hjem der kursdeltakerne får mulighet til å møte mennesker med samme interesse. Den frie danske gruppe har videreført Beesleys arbeid i form av 5 nye ukekurs (altså 11 ukekurs til sammen.) Det arrangeres også weekendkurs innenfor emner som astrologi, massasje, musikk, numerologi, med mer. Med hjelp fra den danske gruppen ble det i 1993 arrangert kurs i esoterisk filosofi - den tidløse visdom – i Norge. Den frie norske gruppe for esoterisk filosofi, terapi og forskning ble etablert, og vi har en visjon om en gang i fremtiden å bygge opp et esoterisk senter.

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra?
Hva gjør jeg her? Hvor skal jeg hen?
Hva er meningen med mitt liv?

- Dette er spørsmål som vi mennesker bevisst og ubevisst
alltid har stilt oss og som vi ser at flere og flere blir opptatt
av å finne svar på.


Vår forenings studieretning er tilrettelagt slik at hver
og en som søker svar på disse spørsmål ved tålmodighet og ved
å jobbe med seg selv og materialet fra kursene, gradvis vil
oppnå en større og bedre forståelse, innsikt og viten. Studiene
er lagt opp som ukekurs. Det kreves ingen spesielle forutsetninger for å delta i undervisningen, som gjennomføres med norske undervisere.


Kursene hjelper oss til å få økt bevissthet og innsikt i våre liv. På den måten kan vi gjøre bevisste valg, hvor vi høster erfaringer og vokser som mennesker. Kursene er også en møtearena hvor man treffer andre søkende og knytter gode sosiale bånd. Allerede på kurs 1 får du en bred introduksjon til menneskets fysiske og sjelelige/åndelige plan, samt den jordiske og kosmiske relasjon. Massasje og chakrabehandling demonstreres. Ved de påfølgende kursene går man mer i dybden på utvalgte emneområder.


Søker du forståelse vedrørende de store spørsmålene i livet, uten at det er bundet til noen form for religion? Hvis dette har vakt din nysgjerrighet, eller du leter etter dypere verdier i ditt
liv og ønsker å utvide din kunnskap, innsikt og forståelse for livet, kan våre ukekurser varmt anbefales!

blomst_ubakgrunn2.png
Livets mysterie
bottom of page