top of page
Home: Welcome
Å være bevisst søkende

De fleste opplever situasjoner og hendelser i livet, hvor en forandring kan gjøre at vi stopper opp og overveier meningen med selve livet. Det er her vi som mennesker blir bevisst søkende.

 

I inneværende tidsepoke er denne bevissthetsutviklingen viktig, kanskje mer enn noen gang, fordi vi med vår teknologiske utvikling er i stand til å utrydde menneskeheten og alt liv på planeten. Derfor må vi som intelligente vesener begynne å ta ansvar for oss selv, og for det vi har blitt betrodd.

 

Det verktøyet som de eldgamle sivilisasjonene anvendte, var først og fremst den menneskelige intelligens, den sunne fornuft iblandet nysgjerrighet og lengselen etter å lære - å forstå årsak og virkning - å utforske det ukjente, hvilket danner kjernen i den esoteriske filosofi
- det vil si den tidløse visdom.

blomst_ubakgrunn2.png

Det vil ikke bli avholdt ukekurs i Norge i 2024.

Vi anbefaler å gå inn på www.beesley.dk

for informasjon om ukekurs på Brøndsted Centret i Vejle kommune.

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
bottom of page